Kontaktuppgifter

TangentbordJag arbetar inom följande applikationsområden:

 • Lönesystem
 • Ekonomisystem för klienthantering
 • Maskinredovisningssystem
 • Kassaredovisningssystem
 • Prenumerationssystem
 • Mejerisystem, lager, produktion och distribution
 • Fraktuppföljningssystem för överföring till Movex
 • Leverantörs- och artikelsystem inklusive automatiserad mottagning av priser från leverantör
 • Teknisk provkonvertering av DL/I-system till UNIX med Informix-databas
 • Uppbördssystem för beräkning och utskick av medlemsavgifter samt mottagning av gjorda betalningar
 • Artikel-, lager- och lagerstyrningssystem