Kontaktuppgifter

TangentbordHär är några uppdrag som jag arbetat med:

  • Förvaltning och utveckling av artikel-, lager- och lagerstyrningssystem i IBM-stordatormiljö med Telon, CICS och DB2.
  • Förvaltning av lagersystem i VM-miljö med bland annat DB2 och ISPF-paneler.
  • Uppbördssystem omfattande beräkning av medlemsavgifter, utskick av inbetalningskort samt mottagning och registrering av inbetalada belopp. Min roll var att designa delsystemet, specificera ingående funktioner samt kodning av generella beräkningsfunktioner och mallprogram.
  • Framtagning av kassaredovisningssystem där arbetet bestod i att tillsammans med slutanvändaren designa och specificera de ingående funktionerna. Därefter ansvara för kodning och driftsättning av systemet samt överlämnande till förvaltningsansvarig.
  • Leverantörs- och artikelsystem med automatiserad mottagning av prisuppgift från leverantörer. Uppgifterna sammanställdes i stordatormiljö för att sedan distribueras till pc-baserade system på de olika regionalkontoren. Min roll i detta system var att designa och specificera stordatorfunktionerna, vara stöd för övriga programmerare, ta fram mallprogram samt ansvara för utveckling av de StoredProcedure-funktioner som gjordes.
  • Fraktuppföljningssystem i AS400-miljö där datat kom via EDI från olika fraktare, för att i detta delsystem sammanställas och redovisas. Slutresultatet slussades sedan också vidare till ett Movex-system.
  • Förvaltning av mejerisystem omfattande löpande drift och underhåll.